Veerkracht Driehoek: werkzame elementen van wijkzorg

De  ‘Veerkracht Driehoek’ presenteert 48 werkzame elementen van wijkzorg. Elementen waarvan Amsterdammers zeggen dat het hun veerkracht vergroot.

Toelichting:
De elementen zijn een resultaat van een onderzoek in opdracht van de gemeente Amsterdam in de eerste helft van 2017. We deden een intensief onderzoek waarin we vele Amsterdammers hebben gesproken, sommigen van hen zijn ‘zelfredzaam’ volgens de statistieken, anderen ontvangen sinds kort (lichte) ondersteuning vanuit de WMO. Allen zijn op hun eigen manier kwetsbaar of hebben te maken gehad met situaties die hen (net niet) boven het hoofd groeiden. Ook zijn ze allen op hun eigen manier ‘veerkrachtig’.

Samen met cliënten, ervaringsdeskundigen en onderzoekers zijn uit deze verhalen elementen geabstraheerd, die maken dat wijkzorg werkt in perceptie van Amsterdammers.

 

Advertentie